ఆమె ఏడుస్తూ ..


నా కళ్ళలోకి చూస్తూనే ఉంది!http://i31.tinypic.com/jrwhmh.jpgనాకు ఆశ్చర్యం ..
నలిగిన చీర చెదిరిన జుత్తుతో
అమాయకంగా ఏదోలా..

మనసు అనేది ఉందని
దానికి అవసరాలుంటయని
అస్థిత్వానికదే కారణమని
అర్థమయ్యి , ఆలస్యంగా... ఆలోచిస్తూ ,

అందమంతా అక్కడే !
అదిరే పెదాలతో లొకం గురించి
విరుపుల మెరుపులు
కురిపిస్తూ , వాటితో
నవ్వే వాళ్ళను కాల్చేయాలన్నంత కసి
ఆ కళ్ళలో...

నిర్లజ్జగా చూస్తున్న
నన్ను చూస్తూ
టక్కున మొహం పై ఊసి
కళ్ళు తెలేసింది... పాపం!!

రేపటి న్యూస్ కొసం ఎదురుచూస్తూ..నిస్తేజంగా నేను !!!!

0 comments: