అస్థిత్వం ..నువ్వంటు ఏమీ లెకుండానే
అంతరించిన ఆలోచనలతో

అస్తవ్యస్తమైన ఆలోచనలతో
కృత్రిమమైన నవ్వును పెదాలకు అతికించుకొని
ఆనందిస్తున్నామని బతికేస్తున్నారు మీరు
అదే అస్థిత్వమనుకొంటూ
పిచ్చిగా….

0 comments: