"పూలు పసిపిల్లల ప్రతిరూపాలే"పూల దండలంటే నాకు జాలి
ఎంత విశాదమో కదా....

జీవిగా ఉంటున్న మనకు
పూల జీవత్వం కనబడదా?
అందుకేనా అలా
నిర్ధాక్షిణ్యంగా  
వాటి ప్రాణాలను తెంచుతున్నాం?

పూలు పసిపిల్లల
ప్రతిరూపాలే నాకు, 

దారంతో గుచ్చిన పూలను చూస్తే నాకు
వేలాడే శవాలే గుర్తొస్తుంటాయి.

ఏదేవుడైనా ఎందుకు చెప్తాడు?
ఏ దేవతైనా ఎలా చెబుతుంది?
అకారణంగా జీవాలను చంపి
దారంతో వేలాడదీసి
మెళ్ళో వెయ్యమని ....... ???


వాటినలా వదిలేస్తే మనకేమైనా
హాని కలుగుతుందా?

==========================================

Note : ఇదెవరినీ నొప్పించడానికి రాయలేదు.
           లాజిక్కులు అవి అని కాదు, నాకు బాధనిపించి ఇలారాసాను అంతే .

           సమానత్వం, మనవ హక్కులు మనుషులకేనా ?
           వసుదైక కుటుంబంలో పూలు కూడా సబ్యులే అని చెప్పే ఉద్దేశ్యం నాది.
          ఇందులో వాదోపవాదలకు తావు లేదని మనవి.