ఆమె !


జీవితం చిన్నదైనవేళ
నాలో నేను పరిబ్రమిస్తూ
ఏమీ సాదించలేదనే నిరాశలో
కొట్టుమిట్టాడుతూ ఇక చాలూ అని
ఏమీ చెయలేననే నిజాన్ని ఒప్పుకుంటూ
చావు వైపు వేసిన అడుగు చివరన ఉన్న వేళ
ఆమె…పలకరించింది !!

ఆశ్చర్యం .. నాలాంటి కరడుగట్టిన నాస్తికున్ని పైగ ప్రపంచంపైన అంతులేని కోపాన్ని పెంచుకున్న ఒక ఉన్మాదిని ?

ఒక్క చూపుతో ఎలా కట్టేసిందో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాని విషయమే…


0 comments: