చీలిన మేఘపు తునక..

ఎవరెరుగని
భావాహార్యపు తాకిడితో
చీలిన మేఘపు
తునకల్లో-నెత్తుటి మరకలు
మన మెదడుల్లోని
చీకటి కోణాల
నల్లని నీడలు.

ఎక్కడ చూసినా
అవే, వివిద రకాల
ముసుగులేసుకుని
మనచుట్టూనే.... తప్పులను
పొరపాట్లుగా మార్చుకుంటూ
ఊసరవెల్లి లా..

0 comments: