మనసు మనసు సంగమ ఫలితం..

మనసు మనసు
సంగమ ఫలితం ప్రేమంటే
నమ్మడం అనేది
మూర్ఖత్వమేమో
అనిపిస్తోంది నాకు నిన్ను చూస్తే.

నీ నవ్వు వెనకాల
ఇంత విషమా?
కొద్ది పాటి సంతోశం కోసం
ఇలా మోసం చేసావా నన్ను-నా నమ్మకాన్ని
దారుణంగా.

నిన్ను నమ్మినందుకు
ఈ  సృష్టినే అసహ్యించుకునే
స్థాయికి నన్ను దిగజార్చావు తెల్సా నీకు?
ఈ ఐడియాలజి అంతా బూటకమేనా?

0 comments: