మౌనపు ముసుగేసుకుని!!


పుట్టుక దగ్గర్నించి - చచ్చే వరకు జరిగే తతంగంలో ఇరవయ్ శాతమే మనకు తెలిసి ప్రమేయంతో జరుగుతున్నాయి ఒక్క సారి ఆలోచించండి.
చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే -
ఇక్కడ ఎవరికీ తెలియదు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నామో? ,
కాని అందరం హాయిగా ఉండటానికి చాలా వసతులు -వెసులుబాటులూ కల్పించుకున్నాము తెలివిగా .
ఒకరిని హాయిగా చంపొచ్చు చట్టం - న్యాయం లాంటివి నీకు క్షమ, రిహాబిలిటేశన్ పేరుతో తప్పించుకునే అవకాశాన్ని దోసిట్లో పట్టి అందిస్తుంది ,
దానికై చట్టం చదివిన ఇంటలెక్చువల్ బ్రూట్స్ ఎప్పుడూ రడీగా ఉంటారు సహాయం ??? చేయడానికి.
ఇక్కడ చాలా విషయాలున్నాయి చూడటానికి కాని వాటిని మనం గుర్తించం, వాస్తవానికి మనకు అవసరం ఉండదు..ఖర్మగాలి ఏదైనా పెద్ద ప్రమాదం మనకు జరిగే వరకు..
జరిగిన చరిత్రను ఒకసారి తిరగదోడితే మనకు కనిపించేదంతా చెత్తా చెదారంలాంటి అసహ్యకరమైన వాస్తవాలే వాటికి కారణాలు వెతకడం మొదలుపెట్టావో నీ జీవితం సరిపోదు నిజాలను కనుక్కోడానికి.
డెలిబరేట్ గా బ్రతకడం మనకు చిన్నప్పట్నుండి అలవాటు, అల్లరి చేయకుండా వుంటే చాక్లేట్లు - ఏడవకుండా ఉంటే చందమామా లాంటివి మనల్ని మనం కన్వీనియెంట్ గా ఉంచుకోడానికి రెడీమెడ్ వాదనలు ఉంటూనే ఉన్నాయి. నిజాయితీ - మోరల్ వాల్యూస్ - అస్థిత్వం - ఇంకేదో అంటు కొంతమంది అరుస్తుంటారు కొందరు మద్యలో కాని ఏమి లాబం.
అసలు వాటి గురించిన ఆలోచనలు మన మెదడు పొరల్లో ఎక్కడా లేవే..నేను బాగుండాలి-నా వాల్లు సుఖంగా ఉండాలి అంటూ స్పెండ్ చేసే సమయంలో ఐదు శాతం మనం ఇలాంటి వాటికి కేటాఅయించినా మన జీవిత పరమార్థం బహుష అర్థమవుతుందేమో..కాని మనకు అంత టైమ్ ఎక్కడుంది.?..

నా గురించి ఆలోచించడానికే సగం జీవితం
మన గురించి ఆలోచించడానికే మిగతా సగం జీవితం సరిపోతే

ఇక ఇలాంటి ఆలోచనలకు సమయమెక్కడ ఉంటుంది.

టైమ్ .................................................. అసలు దేనికైనా మనకు టైమ్ ఉంటుందా? కచ్చితంగా ఉండదు... మరి ఎలా...?????????

  • అసలు మనమేంటో మనకు తెలియాలి మొదలు
  • మన తాహతు ఏమిటో తెలియాలి
  • మన వలన ఏమవుతుంది తెలియాలి
  • మన బలం - బలహీనతలు తెలియాలి
  • నిజాయితిగా ఉండటం తెలియాలి
  • ఆత్మ విమర్ష కావాలి
వీటన్నిటికి ధైర్యం కావాలి . ప్రయయత్నం కావాలి.....

మరి అందరికి ఇలాంటివి అవసరమా అనే ఆలోచన రావొచ్హు .... కాని ఒక్కసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి . ఇప్పటి మన సౌలబ్యాలకై-అవసరాలు తీరడానికై - ఈ స్వేచ్చ - ఈ స్వాతంత్రం ఇవన్ని ఎవరో ఒకరు ఆలోచిస్తేనే కదా వొచ్చాయి . మరి ఇన్ని అనుభవిస్తున్న మనం మన వంతుగా ఆ క్రమంలోనే ఎందుకు ఆలోచించలేకున్నాం...మౌనపు ముసుగేసుకుని!!

0 comments: