తాత్కాలికానందం.

అబద్ధాలను నిజాలనుకోడంలో
తాత్కాలికానందం తీవ్రంగా ఉన్నా,
నిజం తెలిస్తే కాలిగే బాధ దానికి రెట్టింపు తీవ్రంగా ఉండి
జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేసి
మెదడు కార్యకలాపాలను
చిన్నాభిన్నం చేస్తుంది.

అది మనసుకు సంబందించింది ఐతే ఇంక అంతే సంగతులు...

1 comments:

  mohammad khuresh

December 24, 2011 at 2:20 AM

sir me kavitalu me ratalu chala bagunnai...deniko okadanni bavundi andamu ankunte migatavatini avamaninchinattuga vuntumdi...anni chala bagunnai...denini miss chesukolemu sir.........