నీ కోసం

నీ కోసం నేను నిరంతరం చేసే 
క్షతగాత్రమైన ఆలోచనలు 
చివరికి దారి తెన్నులు తెలియకుండ
ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోతున్నవి
ప్రతీ క్షణం ....

0 comments: